You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Genel Nakdi Bağış

Siz de insani yardım faaliyetlerine nakdi bağışta bulanarak Kızılay’ın çalışmalarına destek olabilirsiniz.

Sosyal Yardım

Türk Kızılayı, ülkemizde ve dünyada insan ıstırabını dindirmek, insan onurunu korumak için çalışmaktadır.

Dünya Bağışları

Tüm Dünya'da insani yardım çalışmalarına bağışta bulunarak da Kızılay’a destek olabilirsiniz.

Afet Müdahale

Afet bölgelerindeki insani yardım çalışmalarına bağışta bulunarak Kızılay’a destek olabilirsiniz.

Zekat ve Adak

İhtiyaç sahiplerine ulaşması için Türk Kızılay’a zekât bağışında bulunabilirsiniz.

Kan Hizmetleri

Türk Kızılay kan hizmetleri ve kan ihtiyacının karşılanması faaliyetlerine bağış ile destek olabilirsiniz.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi kanununa göre sadece Türkiye Kızılay Derneği'ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağışlarının %100'ünün vergi matrahından indirilebildiğini biliyor musunuz?